Yayin Anti-Homofobi Kitabı

179
Anti-Homofobi Kitabı
Kaos GL; Ali Erol
Raporlar
Ankara
2009
Buluşma’nın bildiri ve tartışmalarından oluşmaktadır. İlki, 17-21 Mayıs 2006 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Homofobi Karşıtı Buluşma’nın dördüncüsü, 1Mayıs ile 17Mayıs 2009 tarihlerinde Ankara ile birlikte İzmir, Eskişehir, Van, Diyarbakır ve İstanbul’da olmak üzere 6 şehirde yapıldı. Birinci Anti-Homofobi Kitabı’nın yazıları bu dört Buluşma’dan seçildi.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
LGBTII+
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.