Yayin Sivil Toplum İzleme Raporu 2012: Anayasa, Kamu-STK İlişkileri, Gönüllülük, Örgütlenme Özgürlüğü, Van Depremi

180
Sivil Toplum İzleme Raporu 2012: Anayasa, Kamu-STK İlişkileri, Gönüllülük, Örgütlenme Özgürlüğü, Van Depremi
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV)
Raporlar
İstanbul
2013
TÜSEV'in sivil toplum-kamu ilişkileri, yasal ve mali ortam, sivil topluma aktarılan kaynaklar, yönetişim, uluslararası ilişkiler gibi çeşitli konuları detaylı biçimde mercek altına alarak ikincisini hazırladığı Sivil Toplum İzleme Raporu 2012 yayınlandı. Raporda, 2011-2012 döneminde sivil toplum alanında yaşanan gelişmeler, uygulamada karşılaşılan zorluklar ve alanın güçlü yanları bir önceki yılın bulgularıyla karşılaştırmalı olarak inceleniyor. Yasal çerçeve, uluslararası ilişkiler, kurumsal kapasite ve araştırma başlıklarından oluşan raporda, STK’ların medyada görünürlüğü ek bir bölüm altında yer alıyor.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Örgütlenme Özgürlüğü
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.