Yayin Avrupa Birliği Sürecinde Dil Hakları

181
Avrupa Birliği Sürecinde Dil Hakları
Helsinki Yurttaşlar Derneği; Ebru Uzpeder
Kitap
İstanbul
2003
Helsinki Yurttaşlar Derneği tarafından derlenen, kültürel haklar içerisinde yer alan dil hakkı üzerine makalelerden oluşan kitap.
Araştırmalar
Tezler/Akademik Çalışmalar
Kültürel Haklar
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.