Yayin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Ceza Yargılaması Kurum ve Kavramları

182
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Ceza Yargılaması Kurum ve Kavramları
Türkiye Barolar Birliği
Kitap
Ankara
2008
Bu kitap, on bin avukatın eğitimini amaçlayan, Avrupa Konseyi tarafından Türkiye Barolar Birliği ile işbirliği halinde yürütülen Türk Avukatların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Konusunda Eğitimleri Projesi'nin bir parçası olarak hazırlanmış ve AİHM kararlarını, hukukçulara yararlı olabileceğini umduğumuz bir sistematik içinde sunulmuştur.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.