Yayin Avrupa'da İslam, Laiklik ve Demokrasi-Fransa, Almanya ve Hollanda

183
Avrupa'da İslam, Laiklik ve Demokrasi-Fransa, Almanya ve Hollanda
TESEV; Ahmet Yükleyen & Ahmet T. Kuru
Kitap
İstanbul
2006
TESEv tarafından hazırlanan Avrupa’da İslam kavramını devlet politikaları, laiklik ve demokrasi bağlamında ele alan Avrupa'da İslam, Laiklik ve Demokrasi-Fransa, Almanya ve Hollanda çalışması.
Araştırmalar
Ulusal STK'lar
Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü
Azınlıklar/Etnik Gruplar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.