Yayin Barınma Hakkına Erişimde Ayrımcılık

185
Barınma Hakkına Erişimde Ayrımcılık
İnsan Hakları Ortak Platformu
Bilgi Notu
Ankara
2016
Barınma hakkına erişimde ayrımcılık konulu bu yayın, İnsan Hakları Ortak Platformu adına KAGED tarafından yürütülen ve Hollanda Büyükelçiliği'nin Matra Programı kapsamında desteklenen “Living without Discrimination / Ayrımcılık Olmadan Yaşamak” projesi kapsamında hazırlanmış ve yayınlanmıştır
Rehberler/Kılavuzlar
Savunuculuk
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.