Yayin Engellilerin Siyasal Yaşama Katılma Hakkı

1877
Engellilerin Siyasal Yaşama Katılma Hakkı
Engelliler Federasyonu ve Türkiye Barolar Birliği; Turhan İçli, Zehra Karayel
Kitap
Ankara
2017
Engelliler Federasyonu ve Türkiye Barolar Birliği ortaklığında hazırlanan kitap konuyla ilgili bir çalıştaya ve bir kamuoyu araştırmasına dayanıyor. Bu kitapçık, spesifik engelli sorunlarına dikkat çekilerek engellilerin yaşamın her alanına daha etkin katılmalarına ve farkındalık yaratılmasına yönelik çabanın bir örneğidir.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Katılım Hakkı
Engelli Kişiler
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.