Yayin STK’lar İçin Engellilere Yönelik Harcamaları İzleme Kılavuzu

1879
STK’lar İçin Engellilere Yönelik Harcamaları İzleme Kılavuzu
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi; Nurhan Yentürk, Volkan Yılmaz
El Kitabı/Kılavuz
İstanbul
2012
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi’nin çalışmaları kapsamında Prof. Nurhan Yentürk ve Volkan Yılmaz’ın hazırladığı kitap Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İŞKUR’dan bürokratların katıklarıyla hazırlanmış. Kitap engelli bireylerin hayatlarını doğrudan ya da dolaylı biçimde etkileyen tüm kamu politikalarının hak temelli bir biçimde yeniden kurgulanması, engellilik yaklaşımının tüm politika alanlarında ana akımlaştırılması ve engelli bireylerin tüm karar alma süreçlerine aktif ve tam katılımının sağlanması için kamu harcamalarının izlenmesine odaklanıyor.
Rehberler/Kılavuzlar
İnsan Hakları İzleme
Katılım Hakkı
Engelli Kişiler
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.