Yayin Biz Buradayız! Türkiye'de Romanlar, Ayrımcı Uygulamalar ve Hak Mücadelesi

188
Biz Buradayız! Türkiye'de Romanlar, Ayrımcı Uygulamalar ve Hak Mücadelesi
Helsinki Yurttaşlar Derneği;“Türkiye’de Roman Haklarının Geliştirilmesi” proje ekibi
Kitap
İstanbul
2008
“Türkiye’de Roman Haklarının Geliştirilmesi” başlıklı proje, Avrupa Roman Hakları Merkezi (European Roma Rights Centre - ERRC), Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd) ve Edirne Roman Derneği (EDROM) ile ortaklaşa, Aralık 2005 – Nisan 2008 döneminde hayata geçirildi. Biz Buradayız! isimli bu kitap ise “Türkiye’de Roman Haklarının Geliştirilmesi Projesi”nin ürünlerinden biridir. Proje sürecinde gerçekleştirilen saha araştırmasının verileri ve bu süreçte kazanılan deneyimlerin yanı sıra, proje ortaklarının Roman hakları savunuculuğu, sivil toplum değerlerinin vurgulanması, Roman hakları hareketinin gelişimi gibi alanlardaki tecrübelerini yansıtan bu kitap, Türkiye’de yaşayan Roman topluluklarının durumlarını sergilemeyi ve karşılaştıkları hak ihlallerini dile getirmeyi amaçlıyor. Romanların haklar ve fırsatlara eşit olarak erişebilmesini engelleyen hukuki çerçeve, koşullar ve uygulamaların genel bir özeti de kitabın temel konularından biri.
Araştırmalar
Ulusal STK'lar
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Azınlıklar/Etnik Gruplar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.