Yayin Okulunuz Öğrenci Katılımını Ne kadar Destekliyor

1881
Okulunuz Öğrenci Katılımını Ne kadar Destekliyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Merkezi ve Eğitim Reformu Girişimi
Görsel İşitsel Materyal
İstanbul
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Merkezi ve Eğitim Reformu Girişimi ortaklığında hazırlanan poster, okulda çocuk katılımına dair bilgiler sunmaktadır.
Görsel İşitsel Materyaller
Posterler
Katılım Hakkı
Çocuklar
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.