Yayin Ceza Sorumluluğunun Değerlendirilmesi Rehberi

189
Ceza Sorumluluğunun Değerlendirilmesi Rehberi
UNICEF, Türkiye Barolar Birliği
El Kitabı/Kılavuz
Ankara
2010
Elinizde bulunan Ceza Sorumluluğunun Değerlendirilmesi Rehberi, ergenlerin ceza sorumluluğunun tespitinde görev alan meslek elemanlarına yol göstermesi amacıyla hazırlanmıştır. Rehber, adalet sistemi içerisinde çocuğun ceza sorumluluğunun değerlendirilmesinde bir standart geliştirmek ve böylece çocuk adalet sisteminin gelişmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu nedenle halihazır düzenleme ve uygulamaların güçlendirecek öneriler üzerinde çalışma yapılmıştır.
Rehberler/Kılavuzlar
Eğitim Materyalleri
Çocuk Hakları
Çocuklar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.