Yayin Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Veri Çalışması

1891
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Veri Çalışması
Türkiye Ekonomi Politikaları Araștırmaları Vakfı (TEPAV); Ülker Şener, Hülya Demirdirek
El Kitabı/Kılavuz
Ankara
2014
BM Kadın Dostu Kentler projesi kapsamında hazırlanan Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Veri Çalışması özellikle de kadınların karar verme süreçlerine ve politik karar alma mekanizmalarına katılımını güçlendirmek için toplumsal cinsiyete duyarlı bir şekilde verilerin nasıl toplanması gerektiğine dikkat çekiyor.
Rehberler/Kılavuzlar
Veri Toplama
Katılım Hakkı
Kadınlar
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.