Yayin Kadın Dostu Kentler Eğitici Kiti – Sunumlar

1897
Kadın Dostu Kentler Eğitici Kiti – Sunumlar
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu
Sunum
Birleşmiş Milletler
2015
BM Kadın Dostu Kentler projesi kapsamında hazırlanan Kadın Dostu Kentler Eğitici Kitinin Power Point sunumlarından oluşan kit, etkinliklerde kullanılmak üzere egzersizler de içermektedir.
Görsel İşitsel Materyaller
Sunumlar
Katılım Hakkı
Kadınlar
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.