Yayin Cezasızlık Sorunu: Soruşturma Süreci

190
Cezasızlık Sorunu: Soruşturma Süreci
Hakikat, Adalet, Hafıza Merkezi; Gülşah Kurt
Kitap
İstanbul
2014
Hakikat Adalet Hafıza Merkezi bu çalışma ile cezasızlık sonucu doğuran yasal düzenlemeleri saptamayı, mevzuatın uygulanmasına ilişkin temel sorun alanlarını mercek altına almayı, meselenin demokrasi ile ilişkisine dikkat çekmeyi ve devletin sorumluluklarını bir kez daha hatırlatmayı hedefliyor.
Araştırmalar
Ulusal STK'lar
Cezasızlık
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.