Yayin Avrupa’da Gençlerin Katılımı ve Gençlik Politikası: Karşılaştırmalı Bir Analiz

1906
Avrupa’da Gençlerin Katılımı ve Gençlik Politikası: Karşılaştırmalı Bir Analiz
İstanbul Bilgi Üniversitesi Şebeke Gençlerin Katılımı Projesi; Emre Gür, Devin Bahçeci
Kitap
İstanbul
2014
İstanbul Bilgi Üniversitesi Şebeke Gençlerin Katılımı Projesi kapsamında Emre Gür ve Devin Bahçeci’nin hazırladığı kitap gençlerin katılımı ile ilgili sorunu ve politika önerileri konularında AB deneyimlerini somut ülkeler bazında inceliyor. Toplam altı ülke örneğinin ayrıntılı olarak incelendiği bu çalışmada, üç ülkedeki durum siyasi ve sosyal katılım açısından somut örnek olaylar üzerinden ele alınıyor.
Araştırmalar
Uluslararası Mekanizmalar
Katılım Hakkı
Gençlik
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.