Yayin Savunuculuk ve Politikaları Etkileme Konferans Yazıları no 9: Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçleri ve Katılım Yöntemleri

1912
Savunuculuk ve Politikaları Etkileme Konferans Yazıları no 9: Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçleri ve Katılım Yöntemleri
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi
Sunum
İstanbul
2009
İstanbul Bilgi Üniversitesi Savunuculuk ve Politikaları Etkileme Yazıları kapsamında Hüseyin Irmak’ın sunumu içeren çalışmada, Hüseyin Irmak İstanbul örneğinden hareketle yerel yönetimlerde karar alma süreçlerine yurttaş katılımı konusunda pratik örnekler sunmaktadır.
Görsel İşitsel Materyaller
Sunumlar
Katılım Hakkı
Genel
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.