Yayin Yönetişim ve Katılım: Etkili Katılım için Araçlar, Yöntemler, Mekanizmalar: Katılımcılık Rehberleri 1/4

1921
Yönetişim ve Katılım: Etkili Katılım için Araçlar, Yöntemler, Mekanizmalar: Katılımcılık Rehberleri 1/4
Yerel İdareler Genel Müdürlüğü
El Kitabı/Kılavuz
Ankara
2014
Yerel Düzeyde Katılımcı Stratejik Yönetişimin Geliştirilmesi Projesi (kısa adıyla Stratejik Yerel Yönetişim Projesi) kapsamında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (günümüzde Yerel İdareler Genel Müdürlüğü) tarafından hazırlanan rehber yerel düzeyde katılımcı stratejik yönetimi güçlendirmek için yerel yönetimlerin kapasitesini geliştirerek yerel yönetim reformunun kapsamını genişletmek amacıyla hazırlanmıştır. Proje kapsamında hazırlan rehber serisinin 1. kitabıdır.
Rehberler/Kılavuzlar
Savunuculuk
Katılım Hakkı
Genel
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.