Yayin Vatandaş Karnesi: Kamu Hizmet Performansının İyileştirilmesinde Vatandaşlardan Geri Bildirim Alınması: Katılımcılık Rehberleri 2/4

1922
Vatandaş Karnesi: Kamu Hizmet Performansının İyileştirilmesinde Vatandaşlardan Geri Bildirim Alınması: Katılımcılık Rehberleri 2/4
Yerel İdareler Genel Müdürlüğü
El Kitabı/Kılavuz
Ankara
2014
Yerel Düzeyde Katılımcı Stratejik Yönetişimin Geliştirilmesi Projesi (kısa adıyla Stratejik Yerel Yönetişim Projesi) kapsamında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (günümüzde Yerel İdareler Genel Müdürlüğü) tarafından hazırlanan rehber kamu hizmetlerinin kalitesini vatandaşlardan alınan bilgiye dayalı olarak derecelendiren ve bu şekilde kamunun hesap verme yükümlülüğünü yerine getirmesini sağlayan bir araç olan vatandaş karnesi uygulamasının teşvik edilmesini ve kolaylaştırılmasını amaçlamaktadır. Proje kapsamında hazırlan rehber serisinin 2. kitabıdır.
Rehberler/Kılavuzlar
Veri Toplama
Katılım Hakkı
Genel
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.