Yayin Sosyoekonomik Haritalama: Kentin Sosyoekonomik Yapısını Anlamak ve Görselleştirmek: Katılımcılık Rehberleri 3/4

1923
Sosyoekonomik Haritalama: Kentin Sosyoekonomik Yapısını Anlamak ve Görselleştirmek: Katılımcılık Rehberleri 3/4
Yerel İdareler Genel Müdürlüğü
El Kitabı/Kılavuz
Ankara
2014
Yerel Düzeyde Katılımcı Stratejik Yönetişimin Geliştirilmesi Projesi (kısa adıyla Stratejik Yerel Yönetişim Projesi) kapsamında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (günümüzde Yerel İdareler Genel Müdürlüğü) tarafından hazırlanan rehber kentin sosyoekonomik durumunun hangi veri ve göstergelerle tespit edilebileceğine ve bu verilerin nasıl toplanabileceğine ilişkin örneklerin yanı sıra herkesin kolaylıkla kullanabileceği haritalama yazılımları aracılığıyla verilerin nasıl görselleştirilebileceği hakkında bilgiler sunmaktadır. Proje kapsamında hazırlan rehber serisinin 3. kitabıdır.
Rehberler/Kılavuzlar
Veri Toplama
Katılım Hakkı
Genel
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.