Yayin Bütçe İzleme: Belediye Bütçesini Anlamak ve Harcamaları Mekânsallaştırmak: Katılımcılık Rehberleri 4/4

1924
Bütçe İzleme: Belediye Bütçesini Anlamak ve Harcamaları Mekânsallaştırmak: Katılımcılık Rehberleri 4/4
Yerel İdareler Genel Müdürlüğü
El Kitabı/Kılavuz
Ankara
2014
Yerel Düzeyde Katılımcı Stratejik Yönetişimin Geliştirilmesi Projesi (kısa adıyla Stratejik Yerel Yönetişim Projesi) kapsamında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (günümüzde Yerel İdareler Genel Müdürlüğü) tarafından hazırlanan rehber belediye bütçesinin okunabilmesi, anlaşılabilmesi, analiz edilebilmesi ve bütçe süreçlerine katılım sağlanabilmesine yönelik temel bilgiler sunmaktadır. Ayrıca, harcamaların mekânsal olarak kodlanıp analiz edilebilmesine ilişkin örnekler de içermektedir. Proje kapsamında hazırlanan rehber serisinin 4. kitabıdır.
Rehberler/Kılavuzlar
İnsan Hakları İzleme
Katılım Hakkı
Genel
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.