Yayin Çalışma Hakkına Erişimde Ayrımcılık

193
Çalışma Hakkına Erişimde Ayrımcılık
İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)
Bilgi Notu
Ankara
2016
Hollanda Büyükelçiliği’nin Matra Programı kapsamında desteklenen “Living without Discrimination / Ayrımcılık Olmadan Yaşamak” projesi kapsamında hazırlanan bu broşür, Türkiye'de ayrımcılıkla mücadele mevzuatı ile çeşitli grupların çalışma hakkına erişimde maruz kaldığı ayrımcı uygulamaları derlemeyi amaçlamaktadır.
Rehberler/Kılavuzlar
Savunuculuk
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
İşçiler/Çalışanlar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.