Yayin Türkiye’de Vicdani Ret Hakkı İzleme Raporu

1931
Türkiye’de Vicdani Ret Hakkı İzleme Raporu
Vicdani Ret Derneği
Raporlar
Ankara
2020
Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin nitelikli izlemesi altında yer alan Ülke Grubu davaları kararlarının uygulanmasıyla ilgili derneğimizin de içerisinde olduğu altı farklı örgüt tarafından hazırlanan vicdani ret hakkı izleme raporu yayında. Söz konusu izleme raporumuz, Türkiye’de vicdani ret hakkının mevcut durumuna ilişkin bir bilgilendirme yapmanın yanında; Hükümetin Bakanlar Komitesi’ne vicdani ret hakkıyla ilgili sunduğu Eylem Planını ve vicdani ret alanında çalışma yürüten sivil toplum örgütlerinin yorum ve önerilerini de ele alıyor.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü
İnsan Hakları Savunucuları
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.