Yayin Çemişgezek 'Toplu Mezar' Kazısı Değerlendirme Raporu

194
Çemişgezek 'Toplu Mezar' Kazısı Değerlendirme Raporu
TTB, ATUD, ÇHD, TİHV, İHD; Ümit Biçer, Mehmet Ali Malkoç, Taylan Tanay, Selçuk Kozağaçlı
Yerinde Gözlem Raporu
Çemişgezek, Tunceli
2011
Çemişgezek toplu mezar kazısı değerlendirme raporu.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Yaşam Hakkı
Azınlıklar/Etnik Gruplar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.