Yayin Aarhus Sözleşmesi: Çevresel Demokrasi İçin Rehberiniz

1941
Aarhus Sözleşmesi: Çevresel Demokrasi İçin Rehberiniz
Avrupa ECO Forumu (European ECO Forum)
Sözleşme
Avrupa
2011
Rehber, çevre konusunda çalışan 200’den fazla üye tabanlı sivil toplum kuruluşu ve Birleşmiş Milletler – Avrupa Ekonomik Komisyonu bölgesinde, “Avrupa için Çevre” başlıklı idari sürece ve kararlarının uygulanmasına odaklı diğer sivil toplum kuruluşlarına mahsus bir ittifak olan Avrupa ECO Forumu (European ECO Forum) tarafından hazılanmıştır. Aarhus Sözleşmesi eşsiz bir uluslararası çevre sözleşmesidir. Sözleşme, çevresel hakları insan haklarıyla birleştirir; çevrenin korunmasını hükümetlerin sorumlu tutulabilmesiyle bağdaştırır ve demokratik bir çerçevede halk ile kamu yetkilileri arasındaki etkileşimlere odaklanır.
Mevzuat ve Politikalar
Uluslararası
Diğer ilgili Ulusalararası ve bölgesel kuruluşlar
Katılım Hakkı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.