Yayin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı: Projelerin Çevresel Değerlendirmesi

1942
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı: Projelerin Çevresel Değerlendirmesi
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
El Kitabı/Kılavuz
Ankara
2006
El kitabı öncelikle T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı personeline, bunlar dışındaki ÇED inceleme ve değerlendirme komisyonu üyelerine, ÇED çalışmalarını yürüten danışmanlar ve proje sahibi/proje geliştiricilere yöneliktir. Aynı zamanda, sivil toplum kuruluşları (STK) gibi halkı temsil eden gruplar ve diğer ilgili kişiler için de pratik bilgiler içermektedir. Özellikle de halkın katılımı konusuna ayrılmış bir bölüm bulunmaktadır.
Rehberler/Kılavuzlar
İnsan Hakları Raporlama
Katılım Hakkı
Genel
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.