Yayin Çiftdillilik ve Eğitim

195
Çiftdillilik ve Eğitim
Eğitim Reformu Girişimi; Müge Ayan Ceyhan, Dilara Koçbaş
Raporlar
İstanbul
2009
Evinde konuşulan dil eğitim dilinden farklı olan çocukların eğitim süreçleri söz konusu olduğunda, öncelikle şu saptama kabul edilmelidir: Anadilinden farklı bir dilde eğitim almaya başlayan çocuğun aynı anda hem yazılı dilin özelliklerini öğrenmesi hem de aileden edindiği kültürden farklı bir kültürü temsil eden yeni bir dil öğrenmesi gerekir. Bu görüşten hareketle, Çiftdillilik ve Eğitim raporunda, çocukların özellikle evde konuştukları dil ile eğitimleri arasındaki ilişkinin değerlendirildiği ve bu alanda olası modellere dayanak oluşturacak kuramsal bir çerçeve sunulmuştur. Bu amaçla izlenecek yol, konuyla ilgili kuramsal çerçeveyi oluşturan ana kavramları tanımlamak, çalışmaları sunmak, tartışmak ve değerlendirmektir. Bu tartışma ve değerlendirmenin etkili bir biçimde yapılabilmesi için öncelikle Türkiye’nin toplumsal yapısı bu bağlamda tanımlanmış ve güncel tartışmalar gözden geçirilmiştir.
Araştırmalar
Ulusal STK'lar
Eğitim Hakkı
Çocuklar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.