Yayin Demokrasi ve Siyasal Katılım

1953
Demokrasi ve Siyasal Katılım
Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği
Kitap
İstanbul
2013
Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından 23–24 Haziran 2012 tarihinde düzenlenen “Demokrasi ve Siyasal Katılım” başlıklı konferanstaki sunum ve tartışmaları bu kitapta bulabilirsiniz. Demokrasi ile siyasal katılım arasındaki ilişkiyi farklı açılardan değerlendirmeye çalışan kitap, Türkiye ve diğer ülkelerdeki demokrasi tartışmaları, doğrudan demokrasi ve katılımcılık, siyasal katılım açısından merkeziyetçilik, gençlik, sosyal medya ve katılımcılık başlıkları altında tartışmaları içermektedir.
Raporlar
STK ve İnsan Hakları Mekanizmaları Raporları
Katılım Hakkı
Genel
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.