Yayin Paydaş Anketleri: Stratejik Yönetim Süreçlerinde Paydaş Anketi Hazırlama, Uygulama ve Analiz Rehberi

1954
Paydaş Anketleri: Stratejik Yönetim Süreçlerinde Paydaş Anketi Hazırlama, Uygulama ve Analiz Rehberi
Kalkınma Bakanlığı & TEPAV
El Kitabı/Kılavuz
Ankara
2012
Bu rehber, Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Projesi kapsamında Yrd. Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin ve Yrd. Doç. Dr. Emre Toros tarafından hazırlanmıştır. Rehber, dört ana kısımdan oluşmaktadır. Bu kısımların her biri paydaş anketi sürecindeki temel aşamaları ifade etmektedir. Aşağıda bu ana kısımların sayfa numaraları verilmektedir. Kısımlar kendi içinde bütünlük oluşturacak şekilde hazırlanmıştır. Rehber özellikle de katılım süreçlerinin planlanmasında son derece önemli olan paydaşlar hakkında niceliksel veriler toplamak için yol gösterici niteliktedir.
Rehberler/Kılavuzlar
Veri Toplama
Katılım Hakkı
Genel
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.