Yayin Birarada: Adalete Engelsiz Erişimin Güçlendirilmesi

1965
Birarada: Adalete Engelsiz Erişimin Güçlendirilmesi
Eksi 25 Derneği
Raporlar
İstanbul
2019
Eksi 25 Derneği koordinasyonunda hazırlanan bu rapor ile engelli çocukların ve ailelerinin adalete erişimlerini yerel düzeyde güçlendirerek bir arada yaşama kültürünün gelişmesine ve sosyal adaletin tahsisine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Adalete Erişim
Engelli Kişiler
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.