Yayin İnsan Hakları Göstergeleri Ölçme ve Uygulama Kılavuzu

1966
İnsan Hakları Göstergeleri Ölçme ve Uygulama Kılavuzu
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (BMİHYK)
El Kitabı/Kılavuz
Birleşmiş Milletler
2012
Standart belirlemeden etkili uygulama sürecine insan haklarının yolculuğu, büyük ölçüde, politika oluşturma ve değerlendirme için uygun araçların bulunmasına bağlıdır. Hem niceli hem de nitel göstergeler, gerekli araçlardır. İnsan haklarının gerçekleştirilmesinde göstergelerin önemi geniş ölçüde kabul edilirken, hatta Engelli Hakları Sözleşmesi’nin 31. maddesinde olduğu gibi, insan hakları anlaşmalarında yer bulurken, bu göstergelerin kullanımı henüz sistematik hale gelmemiştir. Mevcut Kılavuz, bu boşluğun doldurulmasına yardımcı olacaktır.
Rehberler/Kılavuzlar
Veri Toplama
İnsan Haklarını Savunma Hakkı
İnsan Hakları Savunucuları
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.