Yayin İnsan Hakları Temelli Veri Yaklaşımı

1967
İnsan Hakları Temelli Veri Yaklaşımı
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
El Kitabı/Kılavuz
Birleşmiş Milletler
2018
İnsan hakları alanında çalışan STÖ’ler için rehber niteliğinde bir belge daha Etkiniz çevirisiyle yayında. Katılım, veri ayrıştırma, kendini kimliklendirme, şeffaflık, mahremiyet ve hesap verebilirliğe dair bilgilerin yer aldığı kılavuz, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi (2030 Gündemi) ve 2015 Eylül ayında Birleşmiş Milletler Zirvesinde (A/RES/70/1) devlet ve hükümet başkanlarının kabul ettiği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına uygun biçimde, veri toplama ve ayrıştırma hususlarına odaklanarak İnsan Hakları Temelli Veri Yaklaşımına ilişkin genel bir kılavuz ve ortak anlayış unsurları sunmayı amaçlamaktadır.
Rehberler/Kılavuzlar
Veri Toplama
İnsan Haklarını Savunma Hakkı
İnsan Hakları Savunucuları
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.