Yayin Okulunuz Öğrenci Katılımını Ne Kadar Destekliyor Afişi

1977
Okulunuz Öğrenci Katılımını Ne Kadar Destekliyor Afişi
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi; Eğitim Reformu Girişimi
Görsel İşitsel Materyal
İstanbul
Okul ortamlarında çocuk katılımının ne kadar desteklendiğini anlamaya yönelik afiş.
Görsel İşitsel Materyaller
Posterler
Katılım Hakkı
Çocuklar
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.