Yayin Çocuk Dostu Adalet Politika Belgesi

198
Çocuk Dostu Adalet Politika Belgesi
İnsan Hakları Ortak Platformu & Uluslararası Çocuk Merkezi
Raporlar
Ankara
2012
Bu belgedeki bulgular ve öneriler, İHOP ve Uluslararası Çocuk Merkezi tarafından yürütülen “Çocuklar için Adalet: Bir Paradigma Değişikliğine Doğru” başlıklı proje kapsamında 2012’de yayımlanan Türkiye’de Çocuk Adalet Sisteminin Yönetimi başlıklı araştırma raporu ile Yrd. Doç. Eylem Ümit Atılgan ve Av. Aydın Atılgan tarafından hazırlanan ve 2009 yılında İHOP tarafından yayımlanan Çocuk Hakları Paradigması ve Çocuk Ceza Yargılamasına Hâkim Olan İlkeler Açısından Türkiye'deki Düzenleme ve Uygulamaların Değerlendirilmesi başlıklı rapor esas alınarak hazırlanmıştır.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Çocuk Hakları
Çocuklar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.