Yayin Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlığın Ortadan Kaldırılması

20
Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlığın Ortadan Kaldırılması
Avrupa Konseyi
El Kitabı/Kılavuz
Avrupa Konseyi, Strazburg
2019
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından 30 Mart 2011 tarihli 1110. Bakan Yardımcıları toplantısında kabul edilen, ağır insan hakları ihlalleri bakımından cezasızlık sorununa ilişkin kılavuz ilkeler.
Rehberler/Kılavuzlar
Eğitim Materyalleri
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.