Yayin Çocuk Haklarına dair Sözleşmenin Uygulanmasının İzlenmesi Hükümet Dışı Kuruluşlar Raporu

200
Çocuk Haklarına dair Sözleşmenin Uygulanmasının İzlenmesi Hükümet Dışı Kuruluşlar Raporu
Uluslararası Çocuk Merkezi, Ankara Barosu & Gündem Çocuk Derneği
Nihai Gözlem Raporu
Ankara
2008
Uluslararası Çocuk Merkezi, Ankara Barosu ve Gündem Çocuk Derneği işbirliğinde hazırlanan “Hükümet Dışı Kuruluşlar Raporu”, Çocuk Haklarına dair Sözleşme’de yer alan hakların uygulanması ile ilgili Hükümet Dışı Kuruluşların görüşlerini içermektedir. Bu raporun hazırlanmasına katkı sağlayan kuruluşların ortak isteği, Türkiye’de çocuk haklarında çalışan Hükümet Dışı Kuruluşların çocuk hakları konusunda yapacakları savunuculuk, uygulama ve raporlama sürecini hızlandırmaktır.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Çocuk Hakları
Çocuklar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.