Yayin Çocuk İşçi Örgütlenmeleri Latin Amerika Örnekleri – I

2031
Çocuk İşçi Örgütlenmeleri Latin Amerika Örnekleri – I
FİSA Çocuk Hakları Merkezi
Görsel İşitsel Materyal
Ankara
2020
‘Çocuk İşçi Örgütlenmeleri Latin Amerika Örnekleri – I’ web konferansı ile amacımız tüm dünyada var olan ekonomik sistemin ve üretim ilişkilerinin en ağır sonuçlarından biri olan çocuk işçiliği üzerine yeniden düşünme olanakları yaratabilmektir. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çocuk işçiliği sorunu gittikçe derinleşiyor. Çalışan çocukların sayısı artarken koşulları ağırlaşıyor. Çocukların sağlık, eğitim gibi pek çok hak ve özgürlükleri ihlal edilirken çocuklar çalışırken şiddete maruz kalıyor, iş cinayetlerinde yaşamını kaybediyor. Türkiye’de çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına dair mücadele, var olan ekonomi-politik sistemden, sermaye ve üretim ilişkilerinin biçiminden, neoliberal politikalardan, artan eşitsizlik ve yoksulluktan, ebeveynlerin sosyal ve sendikal haklarından ve var olan çocuk algısından bağımsız düşünülemez. Bu nedenle zaman zaman bu mesele bir çıkmaza düşebiliyor. Bu sorunun çıkmaza dönüşmesi elbette sadece Türkiye’ye özgü değil. Bu çıkmazdan kurtulmanın bir yolu da çocuk işçiliği ile ilgili mücadeleyi küreselleştirmek, deneyimleri birleştirmek ve ortak stratejiler geliştirmek ve aslında her boyutuyla, özellikle COVID-19 sonrasında daha da artacağı düşünülen çocuk işçiliğini yeniden düşünmek olacaktır. Bu düşünme sürecinde çocukların da özne olarak yer almasının oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Ancak bu konuda bizim de bazı örnekleri dinlememiz, anlamamız, öneri ve ilham almamız gerekiyor. Bu konferans dizisi bu sürecin ilk adımı. 13 Haziran günü ilk olarak Venezuela ve Paraguay’daki çocuk ve genç işçi örgütlerinden temsilcilerle; bu ülkelerdeki çocuk işçiliğinin genel durumunu, çocuk işçiliğine yaklaşımlarını, çocuk işçi hareketinin nasıl ortaya çıktığını, etkilerini, COVID-19 sürecini ve geleceğe dair stratejilerini konuşmak, tartışmak istiyoruz.
Görsel İşitsel Materyaller
Webinarlar
Çalışma Hakkı
Çocuklar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.