Yayin Ekonomik ve Sosyal Olarak Derin Yokluk İçinde Yaşayanlar için Acil Eylem Planı

2034
Ekonomik ve Sosyal Olarak Derin Yokluk İçinde Yaşayanlar için Acil Eylem Planı
Derin Yoksulluk Ağı
Eylem Planı
İstanbul
2020
Bu bilgi notu, yerel yönetimler ve kamu kurumlarının Covid 19 döneminde daha fazla yoksullaşan, sürekli olarak gıdaya ve temel ihtiyaçlarına erişememe ve evsizlik riski ile karşı karşıya kalan, bu süreçten en ağır şekilde etkilenen aileler, bireyler (evsizler, yalnız ebeveynler, öğrenciler, engelliler, yaşlılar, çocuklar, mülteciler, işsizler, küçük esnaf, seyyar satıcılar, müzisyenler, kağıt toplayıcılar, çiçekçiler) ve sokak hayvanlarına yönelik alınması gereken acil tedbirler için önerilerden oluşur.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Yeterli Yaşam Standartına Sahip Olma Hakkı
Genel
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.