Yayin Eğitim Hakkı ve Eğitimde Haklar-Uluslararası İnsan Hakları Belgeleri Işığında Ulusal Mevzuatın Değerlendirilmesi

205
Eğitim Hakkı ve Eğitimde Haklar-Uluslararası İnsan Hakları Belgeleri Işığında Ulusal Mevzuatın Değerlendirilmesi
Eğitim Reformu Girişimi
Raporlar
İstanbul
2009
Eğitim Hakkı ve Eğitimde Haklar-Uluslararası İnsan Hakları Belgeleri Işığında Ulusal Mevzuatın Değerlendirilmesi
Raporlar
Ulusal STK raporları
Eğitim Hakkı
Çocuklar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.