Yayin Eğitim Hakkına Erişimde Ayrımcılık

206
Eğitim Hakkına Erişimde Ayrımcılık
İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)
Bilgi Notu
Ankara
2016
Eğitim Hakkına Erişimde Ayrımcılık bilgi notu
Rehberler/Kılavuzlar
Savunuculuk
Eğitim Hakkı
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.