Yayin Eğitimde Haklarım Var Çocuk Kılavuzu

207
Eğitimde Haklarım Var Çocuk Kılavuzu
Eğitim Reformu Girişimi
El Kitabı/Kılavuz
İstanbul
2008
Eğitim Reformu Girişimi tarafından hazırlanan Eğitimde Haklarım Var kitapçığı.
Rehberler/Kılavuzlar
Eğitim Materyalleri
Çocuk Hakları
Çocuklar
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.