Yayin F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri 2009-2010

208
F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri 2009-2010
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST); Özgür B. Serdengeçti, Zafer Kıraç
Raporlar
İstanbul
2010
CİSST tarafından cezaevleri üzerine yürütülen üç projenin proje raporları
Raporlar
Ulusal STK raporları
Sosyal Haklar
Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.