Yayin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Lügatçesi / Glossary of the European Convention on Human Rights

21
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Lügatçesi / Glossary of the European Convention on Human Rights
Avrupa Konseyi HRCAD
El Kitabı/Kılavuz
Avrupa Konseyi
2007
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce sözlüğü.
Rehberler/Kılavuzlar
Eğitim Materyalleri
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.