Yayin Gezi Parkı Süreci Kapsamında Türkiye İnsan Hakları Vakfı Olgularının Tıbbi Değerlendirilmesi

210
Gezi Parkı Süreci Kapsamında Türkiye İnsan Hakları Vakfı Olgularının Tıbbi Değerlendirilmesi
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV); Ümit Ünüvar, Deniz Yılmaz, İlker Özdemir, Levent Kutlu, Şebnem Korur Fincancı
Raporlar
Ankara
2013
Gezi Parkı sürecinde devlet şiddetine ve işkenceye maruz kalanlara yönelik fiziksel ve ruhsal sağlık hizmeti sunan Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın Diyarbakır temsilciliği dışındaki diğer 4 temsilciliğine (İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir) Gezi parkı süreci kapsamında başvurular oldu. Olayların en yoğun yaşandığı 31 Mayıs-30 Ağustos 2013 tarihleri arasında travmaya maruz kaldığını bildiren toplam 297 kişi tedavi/rehabilitasyon hizmeti almak ve belgelemek amacıyla başvurdu. Bu rapor, bu kapsamdaki olguların tıbbi değerlendirmelerini içermektedir.
Raporlar
Ulusal STK raporları
İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.