Yayin Hukuk ve Ayrımcılık Raporu

212
Hukuk ve Ayrımcılık Raporu
Kaos GL; Oya Aydın
Raporlar
Ankara
2007
Bu kitap insan hakları mücadelemizde ortak bir zemin yaratma çabasının sonucunda doğdu diyebiliriz. “Escinseller için nasıl bir yasal çerçeve var?”, “Bu yasal çerçevenin escinsel bireylerin hayatlarında karsılığı ne?”; bu kitap temelde bu iki soruna yanıt bulmaya çalısıyor. Bu iki sorunun çözümünün, bu kitabın sayfalarında gizli olmadığının, ortak bir insan hakları mücadelesi kültürünün yaratılması ile mümkün olacağının altını bir kere daha çizme gereği duyuyoruz.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
LGBTII+
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.