Yayin Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

214
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Kanun
Türkiye
2003
Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.
Mevzuat ve Politikalar
Ulusal
Yasalar
Sosyal Haklar
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.