Yayin İnan Özdemir Taştan: OHAL Döneminde Akademik Özgürlük

2141
İnan Özdemir Taştan: OHAL Döneminde Akademik Özgürlük
İnsan Hakları Okulu; İnan Özdemir Taştan
Görsel İşitsel Materyal
Ankara
2020
OHAL Döneminde Türkiye’de Akademik Özgürlükler Araştırması Raporu sunumu.
Görsel İşitsel Materyaller
Videolar
Akademik Özgürlükler
Akademisyenler
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.