Yayin Erinç Sağkan - Ziynet Özçelik | Karantinada İnsan Hakları #12

2147
Erinç Sağkan - Ziynet Özçelik | Karantinada İnsan Hakları #12
İnsan Hakları Okulu
Görsel İşitsel Materyal
Ankara
2020
İnsan Hakları Okulu tarafından hazırlanan "Karantinada İnsan Hakları" serisinin bu bölümünde Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan ve Avukat Ziynet Özçelik ile Dinçer Demirkent'in moderatörlüğünde karantinada avukatlık mesleği ve barolar konusu ele alınmıştır.
Görsel İşitsel Materyaller
Videolar
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
İnsan Hakları Savunucuları
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.