Yayin Ezgi Emre - Didem Danış - Lülüfer Körükmez | Karantinada İnsan Hakları #11

2148
Ezgi Emre - Didem Danış - Lülüfer Körükmez | Karantinada İnsan Hakları #11
İnsan Hakları Okulu
Görsel İşitsel Materyal
Ankara
2020
İnsan Hakları Okulu tarafından hazırlanan "Karantinada İnsan Hakları" serisinin bu bölümünde Ezgi Emre, Didem Danış ve Lülüfer Körükmez ile Handan Çağlayan'ın moderatörlüğünde karantinada göçmen, mülteci, sığınmacı kadınlar konusu ele alınmıştır.
Görsel İşitsel Materyaller
Videolar
Mülteci Hakları
Kadınlar
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.