Yayin Melek Göregenli - Yasemin İnceoğlu | Karantinada İnsan Hakları #8

2151
Melek Göregenli - Yasemin İnceoğlu | Karantinada İnsan Hakları #8
İnsan Hakları Okulu
Görsel İşitsel Materyal
Ankara
2020
İnsan Hakları Okulu tarafından hazırlanan "Karantinada İnsan Hakları" serisinin bu bölümünde Melek Göregenli ve Yasemin İnceoğlu ile Ülkü Doğanay'ın moderatörlüğünde karantina döneminde ayrımcılık sorununu ele alınmıştır.
Görsel İşitsel Materyaller
Videolar
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Genel
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.