Yayin Türk Sulh Ceza Hâkimlikleri ve Uluslararası Hukuk

2168
Türk Sulh Ceza Hâkimlikleri ve Uluslararası Hukuk
Uluslararası Hukukçular Komisyonu (UHK), İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)
Bilgi Notu
Cenevre
2018
Bu bilgilendirme notu, 2014 yılında kurulmuş olan Sulh Ceza Hâkimliği kurumunu ve Türkiye’nin uluslararası insan hakları hukukundan kaynaklanan yükümlülükleriyle uyumlu olup olmadığını değerlendirmektedir.
Araştırmalar
Uluslararası STK'lar
Adalete Erişim
Hukukçular
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.